Medicininės pagalbos ar priežiūros vengimas/nenoras

Nors dėl GPH atsiradę simptomai gali labai pabloginti ligonio gyvenimo kokybę, tačiau vis dar yra nemažas skaičius vyrų, kurie pajutę AŠTS dėl GPH vengia arba sąmoningai nesikreipia į gydytojus ir neieško medicininės pagalbos. Galbūt ligoniai nesikreipia dėl to,  jog drovisi bei tiki, kad jų simptomai yra natūrali senėjimo proceso dalis, kurios pagydyti neįmanoma, bet kartais pacientai ir baiminasi, jog jiems  gali būti diagnozuotas vėžys. Geresnis visuomenės švietimas sveikatos klausimais turėtų padėti spręsti aukščiau išvardintas problemas. Pirminės sveikatos priežiūros gydytojai turi būti gerai informuoti ir išmanyti apie GPH. Jie taip pat turi būti pasiruošę tiksliai nustatyti diagnozę ir pradėti gydymą tiems pacientams, kurių gyvenimo kokybę paplitęs vyresnių nei vidutinio amžiaus vyrų sutrikimas.

Gydymas vaistais rezultatai: šalutinių reakcijų dažniai procentų medianomis (95% patikimumas)

Minimaliai invazinio gydymo rezultatai: šalutinių reakcijų dažniai procentų medianomis (95% patikimumas)

Chirurginio gydymo rezultatai: šalutinių reakcijų dažniai procentų medianomis (95% patikimumas)


Kasdienės veiklos pokyčiai dėl GPH simptomų:

  • būtina riboti skysčių vartojimas prieš miegą
  • būtina riboti skysčių vartojimą prieš kelionę
  • kelionė 2 valandas be sustojimo neįmanoma       
  • pertraukiamas miegas
  • ribojamas lankymas vietų, kuriose nėra tualeto
  • ribojamas sportas ne patalpose (pvz. golfas)
  • vengiama labai daug socialinių užsiėmimų (pvz. neinama į teatrą, kino teatrą)